Tryg Forsikring -
din totalleverandør as

Nordens nest største skade-forsikringsselskap

Til glede for våre kunder og medlemmer har Din Totalleverandør AS et godt samarbeid med Tryg som betyr gode fordeler og vilkår for bedriftsmedlemmene.

Vi vil oppleves som best i bransjen på forsikring, mennesker og inntjening.

Tryg har omlag

Ansatte i Norge

Samarbeid

Din Totalleverandør AS har et godt samarbeid med Tryg, til glede for våre bedrifts-medlemmer som har tilgang til særdeles gode vilkår på Tjenester levert fra Tryg forsikring.

Din Totalleverandør AS – Medlemsfordel hos Tryg forsikring – Se avtalevilkår

Din Totalleverandør

Tryg Forsikring

Vi er stolte av å være Nordens nest største skadeforsikringsselskap, med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredje største aktøren. I Sverige, hvor vi har hatt aktiviteter siden 2006, opplever vi rask vekst.

Tryg har om lag 1000 ansatte i Norge, med norsk hovedkontor i Fyllingsdalen i Bergen.

"Vi arbeider for at bekymringer ikke skal stå i veien for våre kunders hverdag."

Våre ca. 3300 medarbeidere sikrer i samspill med våre leveranser hver dag trygghet for mer enn 3 millioner privatpersoner og mer enn 140.000 virksomheter.

Innovasjon

De som tør tenke nytt og gå nye veier har størst sjanse til å overleve i et konkurranseutsatt marked. Derfor satser Tryg offensivt på nytenking.

I Tryg anser vi innovasjonsarbeid som et strategisk redskap til vekst, og til forsterkning av vår posisjon som Nordens ledende trygghetsleverandør. Visjonen vår og verdiene våre er fundamentet for innovasjonsarbeidet. Resultater oppnådd gjennom innovative tiltak fornyer og utvikler Tryg. Vi vil oppleves som et selskap med blikket rettet fremover. Våre kunder skal oppleve at deres grunnleggende behov for trygghet er dekket – også i fremtidens samfunn.

Hvordan arbeider vi med nyskapning? 

Siden 2006 har Tryg hatt en egen organisatorisk enhet for innovasjon (BusinessLab).

Innovasjonsprosessen vår ser vi som en læreprosess. Derfor er discovery, prototyping og co-creation viktige elementer.

 • Vi tror på at gode forretningsideer oppstår og utvikler seg i interaksjonen mellom brukere, eksperter, innovatører og partnere.

 • Verktøykassen vår støtter eksperimentering, og er inspirert av mange forskjellige faglige disipliner (for eksempel merkantile fag, pedagogikk, informasjonsvitenskap, design, dramaturgi, filosofi). 

 • Prosessen vår er markedsorientert, og søker å skape nye kundeopplevelser og forretningsområder.

Tryg Forsikring -Personforsikringer

Vår erfaring og innsikt gjør at vi kan tilby en god kartlegging av bedriftens risikoeksponering og levere grundige forsikringsløsninger.

 • Eget serviceprogram med fast kontaktperson som skal sørge for at bedriften opplever Tryg som en attraktiv og profesjonell samarbeidspartner.

 • En partner også på HMS-området

 • Komplette personforsikringsprogrammer tilpasset den enkelte bedrifts behov.

 • Kundeskole der de som arbeider med pensjonsordningen får rådgivning i forståelse av regler, vilkår, økonomi og rutiner.

 • Webbaserte løsninger som kundedialog og ansattdialog

 • Internasjonal kontaktflate. Gjennom samarbeid med AXA Corporate Solutions har vi fått tilgang til internasjonalt nettverk som er representert i over 80 land

Gjennom 125 års forsikringsarbeid i Norge, har vi opparbeidet en omfattende kunnskap om norske bedrifter.

Bedriftsforsikringer

 • Person

  •  

   Behandlingsforsikring

  •  

   Forsikring for Utestasjonerte

  •  

   Fritidsulykkeforsikring

  •  

   Gruppelivsforsikring

  •  

   Kritisk sykdomsforsikring for ansatte

  •  

   Reiseforsikring for bedrifter

  •  

   Sykdomsforsikring

  •  

   Sykeavbruddsforsikring

  •  

   Sykelønnsforsikring

  •  

   Tannhelseforsikring

  •  

   Tjenestepensjon

  •  

   Yrkesskadeforsikring

 • Transport

  •  

   Transportforsikring for egne varer og utstyr

  •  

   Transportforsikring for engangstransport

  •  

   Transportforsikring for handelsvarer

 •  

-

 • Bygning og eiendeler

  •  

   Brannforsikring for bedrifter

  •  

   Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring

  •  

   Cyberforsikring

  •  

   Huseierforsikring for bolig

  •  

   Huseierforsikring for næringsbygg

  •  

   Industriforsikring

  •  

   Landbruksforsikring

  •  

   Maskinforsikring

  •  

   Næringslivsforsikring

  •  

   Prosjektforsikring

 • Ansvar

  •  

   Alminnelig ansvarsforsikring

  •  

   Europaforsikring

  •  

   Formueansvarsforsikring

  •  

   Garantiforsikring

  •  

   Kredittforsikring

  •  

   Kriminalitetsforsikring

  •  

   Styreansvarforsikring

 •  

-

 • Bil

  •  

   Bussforsikring

  •  

   Firmabilforsikring

  •  

   Lastebilforsikring

  •  

   Lastebiltilhenger

  •  

   Taxiforsikring

  •  

   Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Din Totalleverandør

Postboks 1249 Brakerøya, 3009 Drammen

Brandtenborg gate 1, 3012 Drammen

©Din Totalleverandør AS – 921 496 192

Close Menu