ragnsells -
din totalleverandør as

Avfalls-/bransjeløsninger tilpasset din bedrift

Til glede for våre kunder og medlemmer har Din Totalleverandør AS et godt samarbeid med Ragn Sells som betyr gode fordeler og vilkår for bedriftsmedlemmene.

AVFALLSTJENESTER

Ditt behov vil alltid stå i sentrum, med vårt utvalg av tjenester er vi trygge på at du får den løsningen og servicen det er behov for.

Ragn-Sells opererer i

Land

Konsernet har

ansatte

Samarbeid

Din Totalleverandør AS har et godt samarbeid med Ragn-Sells, til glede for våre bedrifts-medlemmer som har tilgang til særdeles gode vilkår på Tjenester levert fra Ragn-Sells.

Din Totalleverandør AS – Medlemsfordel hos Ragn-Sells – Se avtalevilkår

Din totalleverandør as RAGN SELLS
Marked/ Partner ansvarlig Ole P. Barstein

Om Ragn-Sells

Ragn-Sells konsernet

Ragn-Sells er et privateid selskap som opererer i fire land. Vi samler, behandler og resirkulerer avfall og restprodukter fra bedrifter, organisasjoner og husholdninger.

Ragn-Sells-konsernet er organisert i fire nasjonale selskaper, samt et vesentlig handelsselskap, Recyclables.

Dette gjør det mulig for oss å jobbe nær våre kunder og forstå lokale markeder. Det betyr også at vi i alle land drar nytte av kunnskaps- og utviklingsarbeidet fra hele gruppen.

Dette gjør at vi både kan vokse vår globale kunnskapsbase og gi best mulig lokal service til kunder.

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør

Etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Vi kan hjelpe deg

Vi har et bredt utstyrssortiment, en moderne bilflåte, anlegg med alle nødvendige tillatelser, kompetente medarbeider og gode tekniske løsninger for deg som kunde. I tillegg er vi landsdekkende, så vi er helt sikre på at vi kan hjelpe deg uansett om oppdraget er stort eller lite.

I Norge sysselsetter Ragn-Sells cirka 430 personer på de 24 avdelingene rundt om i landet.

Landsdekkende totalleverandør

Siden etableringen i 1989 har Ragn-Sells virksomhet vokst betydelig, og selskapet er i dag totalleverandør av tjenester knyttet til håndtering av restprodukter og avfall. Videre har vi etablert landsdekkende innsamlingsløsninger for alle typer restprodukter og avfall.

En viktig rolle

Etableringen i Norge

Den norske virksomheten startet i 1989, med etableringen av Norsk Renovasjon AS i Oslo. Eierne var Ragn-Sells AB og Harald A. Møller AS. Med fra starten var også Systemtransport AS, et selskap med røtter tilbake til 60 tallet, da avfallscontainere gjorde sitt inntog i Oslo. Omsetningen det første året i Norge var 25 millioner kroner. 

I 1992 overtok Ragn-Sells samtlige aksjer i Norsk Renovasjon AS. Selskapet skiftet navn og omprofilerte til Ragn-Sells AS. I 1994 overtok Ragn-Sells aksjene i Reductor Gjenvinning AS, og hele Oslo virksomheten med hovedkontor ble samlet på Lørenskog.

Ragn-Sells opplevde en positiv utvikling i siste halvdel av 90-tallet, med flere store kontrakter og ytteligere etableringer på det sentrale Østlandet. I 2002 overtok Ragn-Sells hele avfallsvirksomheten til Fana Stein og Gjenvinning AS i Bergen, og fikk med dette en god etablering på Vestlandet. Ekspansjonen fortsatte i 2006 da Malvik Container AS i Trondheim ble kjøpt opp.

Vi har bred erfaring med å håndtere avfall fra ulike bransjer og ulike typer bedrifter eller organisasjoner.

Ragn-Sells er sertifisert på kvalitet

  • (ISO 9001),
  • miljø (ISO 14001)
  • arbeidsmiljø (OHSAS 18001)
  • samfunnsansvar (CSR Performance Ladder).

Ragn-Sells-konsernet

  •  Eies av familien Sellberg, og har i dag virksomheter i Norge, Sverige, Danmark og Estland.

Landsdekkende

  • Ragn-Sells  har etablert landsdekkende innsamlingsløsninger for alle typer restprodukter og avfall.

Close Menu