Din Totalleverandør AS

Om oss

Din Totalleverandør AS er et etablert foretak som bistår bedrifter med gode avtaler. 

Din Totalleverandør AS har sine røtter tilbake til 1998 og var da kjent som Østlandske Handelskompaniet AS. Mye av det godt etablerte konseptet og flere av de gode relasjonene med samarbeidspartnere er uendret, den store endringen ligger i digitalisering og struktur av løsningen som gjør at vi kan tilby våre tjenester på et landsdekkende nivå til lavere priser, som åpner mulighetene for flere små og mellomstore bedrifter. Mye har endret seg på disse årene.

Utifra statistikk utført av statistisk sentralbyrå som tidligere har vist  at hele 7 av 10 nyetablerte bedrifter avvikles innen en periode på 5 år, har Din Totalleverandør AS rettet kursen mye mot SMB for å støtte opp om bedriftsnorge og vekst, å kunne være med å bidra til å øke statistikken til det positive ved å bistå SMB med gode avtalevilkår på forbruk og innkjøp, noe vi har hatt tilgang og mulighet til med bakrunn i vårt brede nettverk med gode relasjoner med flere samarbeidspartnere som i mange tilfeller er Norges ledende aktører på sine tjenester og produkter, som stiller opp med gode avtaler som medfører store rabatter for SMB.

Grunnlaget for mange av avviklingene ligger i høye utgiftsposter og lave inntekstposter. Å selge sine tjenester og produkt er man som liten og mellomstor bedrift avhengig av å bli sett i konkurranse markedet. 

Mye av vår tankegang ligger i å øke inntjening iform av å minimere utgiftsposten, som i mange tilfeller er av avgjørende betydning for små og mellomstore bedrifter.

Din Totalleverandør AS

Som navnet vårt tilsier er vi en Totalleverandør av det behovrelaterte en bedrift måtte trenge for den daglige drift i samarbeid med flere av våre Norges ledende partnere, med gode rabatt avtaler på forbruksmateriell og tjenester.
Med gode rabattavtaler vil man oppnå store besparelser, som veldig ofte kan være et kritisk punkt for å lykkes.

Leverandør

Gode avtaler med leverandører medfører store besparelser på de daglige driftskostnadene og materiell.

Vårt tankemønster

Som et gammelt utrykk "penger spart, penger tjent" er tankegangen Din Totalleverandør AS har for sine medlemsbedrifter og kunder.

Samarbeidspartnere

Din Totalleverandør AS har flere samarbeidspartnere på Landsbasis. Mange av våre samarbeidspartnere er ledende på sine tjenester og produkt.

Fellesskap

En av hovedbrikkene for vår styrke er fellesskapet som skaper mye av grunnlaget for å kunne inngå de gode avtalene som alle våre medlemmer og kunder får store fordeler av, og vårt brede nettverk og gode relasjoner med våre samarbeidspartnere som gjør at vi kan inngå disse avtalene. Fellesskapet gir oss storkunde rabatter.

Vår visjon

Din Totalleverandør AS, har som visjon å bli Norges ledende og landsdekkende forhandlingspartner for hele bedriftsnorges SMB.

-Gjennom vårt store kontaktnettverk har Vi forhandlet frem Storkunde-rabatt, som våre medlemmer får stort utbytte av.

©Din Totalleverandør AS – 921 496 192

Close Menu