NorgesTaxi -
din totalleverandør as

Sikker og punktlig taxi for enhver anledning

Til glede for våre kunder og medlemmer har Din Totalleverandør AS et godt samarbeid med NorgesTaxi som betyr gode fordeler og vilkår for bedriftsmedlemmene.

Norges største landsdekkende taxiselskap

persontransport til alle formål

Samarbeid

Din Totalleverandør AS har et godt samarbeid med NorgesTaxi, til glede for våre bedrifts-medlemmer som har tilgang til særdeles gode vilkår på Tjenester levert fra NorgesTaxi.

Din Totalleverandør AS – Medlemsfordel hos NorgesTaxi – Se avtalevilkår

Din Totalleverandør

NorgesTaxi

NorgesTaxi er Norges største landsdekkende taxiselskap, med biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kongsberg.

NorgesTaxi AS en del av Cabonline Group, en av Europas ledende teknologi- og tjenesteleverandører til taxibransjen. Konsernet har mer enn 5000 biler i Norge, Sverige og Finland og utfører over 20 millioner turer i året, fordelt på over 230 byer i Norden.

"En smidigere jobbreise"

NorgsTaxi finner du i Norges største byer. I samarbeid med andre selskap i Cabonline Group, er vi representert på mer enn 230 steder i Norge, Sverige og Finland.

Kvalitets-, ytre miljø-politikk i NorgesTaxi

NorgesTaxi AS og datterselskaper opererer innen markedet for persontransport. I dette markedet ønsker NorgesTaxi å fremstå som det beste alternativet med hensyn til:

 • Kvalitet
 • Ytre miljø

NorgesTaxi forplikter seg til å oppfylle alle krav i lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet, krav fra interesseparter, krav i inngåtte avtaler samt andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter. NorgesTaxi vil kontinuerlig arbeide for å forbedre virkningen av systemet for Kvalitets- og miljø-styring, og kontinuerlig forbedre våre prestasjoner når det gjelder kvalitet og ytre miljø.

Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål:

Vi vil ha fokus på våre kunders behov, og vårt kvalitetsarbeid skal derfor preges av nøkkelordene:

 • Tilgjengelig
 • Trygg
 • Fleksibel
 • Vennlig
 • Innovativ

NorgesTaxis kvalitetsarbeid har som overordnede mål:

 • Høy grad av kundetilfredshet
 • Effektiv håndtering av klager
 • Proaktiv holdning til å forebygge feil og finne nye løsninger
 • Respektert og ansvarlig samfunnsaktør

NorgesTaxi er bevisste på betydningen av forholdet til løyvehaverne, og våre mål er:

 • God kommunikasjon
 • Korrekte og rettidige oppgjør
 • Bidra til velfungerende og fornøyde løyvehavere og sjåfører
 • Markedsledende kompetanseprogram for å sikre kompetente sjåfører

Ytre miljø-politikk og miljømål:

NorgesTaxi skal være blant de fremste i drosjenæringen når det gjelder bevissthet og tiltak knyttet til ytre miljø. Gjennom en god miljøprofil skal vi bidra til å skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.

NorgesTaxi arbeid for å forbedre det ytre miljø har som overordnede mål:

 • Vi skal arbeide kontinuerlig med å fremme mer miljøvennlig persontransport gjennom redusert forbruk av fossilt drivstoff og redusert utslipp av miljøforurensende gasser ved å promotere kjøp av moderne hybridbiler, el-biler og gass-biler.
 • Vi skal arbeide kontinuerlig med å håndtere avfall på en miljøvennlig måte og redusere forbruk av strøm, papir og fosfater.

"Bestill din neste tur i vår app!"

NorgesTaxi er et av Norges mest kjente varemerker innen taxi, og vi tilbyr persontransport til alle formål. Vi lever av å yte god service tilpasset den enkeltes behov, og våre viktige kundegrupper favner alt innen næringsliv, private, skoleskyss, pasienttransport og andre med behov for trygg, god og forutsigelig transport med god service i høysete.

Lett å booke via NorgesTaxi app

Bestill din neste reise med NorgesTaxi sin app. Med bare noen få klikk i NorgesTaxi-appen kan du enkelt bestille og betale taxi. Du får alltid fastpris på din reise, basert på korteste vei. Når du bestiller, vil NorgesTaxi oppdatere deg når bilen din er på vei, og du kan følge den på kartet.

Din Totalleverandør

Postboks 1249 Brakerøya, 3009 Drammen

Brandtenborg gate 1, 3012 Drammen

©Din Totalleverandør AS – 921 496 192

Close Menu