Lindorff markedsledende inkassobyrå

Til glede for våre kunder og medlemmer har Din Totalleverandør AS et godt samarbeid med Lindorff som betyr gode fordeler og vilkår for bedriftsmedlemmene.

Som en del av Intrum er Lindorff Europas markedsledende inkassobyrå, med et spekter av tjenester innen kredittstyring og finansielle tjenester

Lindorffs visjon er å lede folk flest og bedrifts-Norge til en sunn økonomi

Lindorff  i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim

Ansatte

 Lindorff er en del av et internasjonalt konsern med over

medarbeidere i 25 markeder

Samarbeid

Din Totalleverandør AS har et godt samarbeid med Lindorff, til glede for våre bedrifts-medlemmer som har tilgang til særdeles gode vilkår på Tjenester levert fra Lindorff.

Din Totalleverandør AS – Medlemsfordel hos Lindorff – Se avtalevilkår

Marked/ Partner ansvarlig Ole P. Barstein

Om Lindorff

 

Vi hjelper folk med å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer

samtidig som vi hjelper bedrifter med å redusere risiko. Lindorff er en del av et internasjonalt konsern med over 9000 medarbeidere i 25 markeder. Med 700 medarbeidere i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim er vi er ledende på kreditthåndtering i Europa.

Lindorff ble etablert i 1898 

og slo seg sammen med Intrum Justitia den 27. juni 2017. Da ble vi til Intrum. I 2018 hadde Intrum en inntekt på over 12 måneder på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

Vi er stolte av vår 120 år lange historie

 men fremfor alt er vi spente på tiden som ligger foran oss. Dagens teknologiske fremskritt, ny kunde- og kjøpsatferd og nye forretningsmodeller påvirker oss, kundene våre, deres kunder – ikke minst resten av samfunnet.

"Europas markedsledende på inkasso"

En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon.

Hva er inkasso?

Inkasso er oppfølging av ubetalte fakturaer etter fakturaens forfall. Inkasso betyr med andre ord at man krever inn penger fra kunder som ikke har betalt regningene sine i tide. Inkasso kan foretas av selgeren selv, eller av et inkassobyrå.

Lindorffanalysen

Som Norges største inkassoselskap har Lindorff Big Data om hvordan utviklingen i misligholdet er i Norge. Denne dataen kan vi kombinere med annen informasjon og gi gode prognoser for hvordan kredittrisikoen i ulike segmenter vil utvikle seg.

 

Lindorff har et bredt kundegrunnlag på tvers av ulike bransjer og næringer. Felles for alle er at de gir ulike former for kreditt. Dette gjør at vi får et unikt innblikk i misligholdsutviklingen, både på privat- og bedriftsmarkedet.

Hvordan fungerer inkasso?

Å kreve inn forfalte pengekrav kan være en omstendig prosess, og det er viktig at det gjøres riktig. Inkassoprosessen inneholder flere ulike steg, og involverer potensielt en rekke instanser hvis saken går langt. Av og til holder det at vi sender et brev eller en SMS, mens andre ganger må vi involvere namsmannen og rettsvesenet.

Vi ønsker å få frem at inkasso er en ferskvare. Erfaringsmessig vet vi at jo raskere du kommer i gang med inkassoprosessen, jo mer sannsynlig er det at du får pengene dine raskt.

God likviditet viser at bedriften din kan betale fakturaene sine i tide

Hvis du som bedriftseier kan vise til at bedriften din har god likviditet vil du lettere kunne å tiltrekke leverandører, samarbeidspartnere og investorer. God likviditet viser at bedriften har god betalingsevne og kan betale fakturaene sine i tide.

Som en del av Intrum er Lindorff Europas markedsledende inkassobyrå

 
 
 

Hvorfor bruke et profesjonelt inkassobyrå?

Mange forbinder inkasso med å få inn penger fra kunder som ellers ikke hadde betalt. I realiteten gir inkasso bedriften din flere økonomiske fordeler enn å unngå tap. Inkasso øker sannsynligheten for at kunden din prioriterer å betale fakturaen fra nettopp din bedrift, og at fakturaen blir betalt raskere. Profesjonelle inkassobyråer kan hjelpe deg med:

 • Redusert kredittid – Du får pengene dine raskere fra kunden
 • Økt likviditet – Inkasso er et effektivt virkemiddel for å redusere kredittiden, som igjen fører til bedre likviditet
 • Høy løsningsgrad –  Du får inn flere utestående beløp

Inkasso gjør det med andre ord lettere å få gode økonomiske rutiner i bedriften din – vi hjelper deg gjerne! 

Hvorfor bruke Lindorff?

Det er flere gode grunner til å velge Lindorff som inkassobyrå til din bedrift:

 • Compliance – Først og fremst er vi i Lindorff alltid oppdatert på lover og regler. Ved å bruke oss kan du være trygg på at alle formelle krav blir fulgt. 
 • Fleksibilitet – Du får spesialtilpassede inkassoprosesser slik at du får pengene dine raskere, uten at kunden din føler seg dårlig behandlet. Dette gjør at tjenestene våre passer like godt for små som for store bedrifter
 • Kundelojalitet – Vi vet hvordan vi skal snakke med sluttkunden som skylder penger, og hvordan vi skal legge til rette for at kundeforholdet skal fortsette etter inkassosaken er avsluttet.
 • Tidsbruk – Å følge opp ubetalte fakturaer tar lenger tid enn mange tror. Ved å overlate jobben til Lindorff får du mer tid til å gjøre det du kan best.
 • Norges største database på inkassohistorikk – Vi sitter på Norges største database med purre- og inkassohistorikk. Dette gjør at vi kan tilpasse inkassoprosessen til hver enkelt sak, og finne den beste løsningen sammen med de som skylder penger.
 • Internasjonalt – Vi behandler internasjonale krav og har en egen internasjonal avdeling på inkasso.

Lindorff leverer tjenester over hele landet. Med kontorer i Oslo, Røyken, Trondheim og Bergen.

Lindorff leverer tjenester innen:

 

 • inkasso
 • fakturering
 • analyse
 • kredittopplysning
 • låneadministrasjon
 • porteføljekjøp.

Eksistert siden 1898

Lindorff er opprinnelig norsk, og ble etablert av Eynar Lindorff i 1898. I dag er vi en del av Intrum med over 8000 ansatte i 24 europeiske land.

Stor database

Vi kjenner 9 av 10 personer som skylder penger og snakker med nesten 500.000 personer i løpet av et år.

Close Menu